Dorado

DORADO je souhvězdí jižní oblohy. Jeho název se překládá jako „Zlatá rybka“.

DORADO z.s. je nezisková organizace, jejímž cílem je nenásilné propojování světa zdravých a handicapovaných lidí.

Seznamte se s naším programem. DORADO z.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provádění celostní rehabilitace pomocí koně a animoterapie pro děti i dospělé klienty s různým zdravotním či psychickým handicapem a to jak pro občany města Třebíče, tak i z okolí. DORADO z.s. rozvíjí dlouholeté aktivity MUDr. Alexandry Vosátkové, která se se svým týmem věnuje hipoterapii i sportu handicapovaných od 1992. DORADO z.s. disponuje komplexním realizačním týmem a sdružuje odborníky z řad oborů klasické rehabilitace i pedagogicko – psychologické péče.

Cílem spolku DORADO je provádění hipoterapie, rehabilitace, rekondičního ježdění, pedagogicko-psychologického ježdění, sportu pro handicapované a animoterapie prostřednictvím psychologického působení zvířat.

Snahou spolku DORADO je vytvoření vhodných podmínek v jezdeckém areálu Vápenka v Nové Vsi (nově od září 2019) pro provoz organizace i realizaci celé řady činností spojených s hipoterapií (letní tábory pro děti, akce zaměřené na integraci handicapovaných osob do společnosti prostřednictvím akcí sportovního charakteru, pořádání odborných školení a seminářů …).