Dorado

DORADO je souhvězdí jižní oblohy. Jeho název se překládá jako „Zlatá rybka“.

Občanské sdružení DORADO je nezisková organizace, jejímž cílem je nenásilné propojování světa zdravých a handicapovaných lidí.

Seznamte se s naším programem. Občanské sdružení DORADO je nově založená nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provádění celostní rehabilitace pomocí koně a animoterapie pro děti i dospělé klienty s různým zdravotním či psychickým handicapem a to jak pro občany města Třebíče, tak i z okolí. ‚,’Občanské sdružení DORADO rozvíjí dlouholeté aktivity primářky rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč MUDr. Alexandry Vosátkové, která se se svým týmem věnuje hipoterapii i sportu handicapovaných od 1992. Občanské sdružení DORADO disponuje komplexním realizačním týmem a sdružuje odborníky z řad oborů klasické rehabilitace i pedagogicko – psychologické péče.

Cílem občanského sdružení DORADO je provádění hipoterapie, rehabilitace, rekondičního ježdění, pedagogicko-psychologického ježdění, sportu pro handicapované a animoterapie prostřednictvím psychologického působení zvířat.

Snahou občanského sdružení DORADO je vytvoření vhodných podmínek pro provoz organizace i realizaci celé řady činností spojených s hipoterapií (letní tábory pro děti, rekondiční pobyty, akce zaměřené na integraci handicapovaných osob do společnosti prostřednictvím akcí sportovního charakteru, pořádání odborných školení a seminářů …), což představuje výstavbu profesionálního animoterapeutického střediska na periferii města Třebíč – v Bažantnici. Nový areál by byl využíván jako relaxačně sportovní a terapeutické centrum pro handicapované i zdravé klienty.