Bezpečnostní pravidla při pohybu v jezdeckém areálu

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI POHYBU V JEZDECKÉM AREÁLU

 

Při průchodu stájí se nedotýkejte žádných koní. Někteří koně mají při kontaktu s lidmi problémy a jsou tu i koně jiných majitelů. Držte se dál od boxů.

Ve stáji se chovejte tiše a pobyt v ní omezte pouze na čas nutný pro průchod.

Zásadně koně ničím nekrmte. Pokud pro ně něco přinesete, ve stájích to neotvírejte. Koně se znervózní a jsou neklidní. To by nám majitelé dali!

Nenechte děti volně a bez dozoru pobíhat v prostoru jezdeckého areálu – nebezpečí úrazu!

Při sjezdu z rampy dbejte zvýšené opatrnosti!