Poděkování dárcům vánoční sbírky

Děkujeme zastupitelům města Třebíče za uspořádání vánoční sbírky i za jejich osobní příspěvky. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do vánoční sbírky v Třebíči na Karlově náměstí i na zřízený účet a pomohli tak vybrat velmi pěknou částku, kterou použijeme na náklady spojené s organizací hipoterapií ve Stříteži u Třebíče.