Hiporehabilitace podzim 2021

LPPJ (léčebné pedagogicko-psychologické ježdění) – nejčastěji pro děti s poruchami autistického spektra a poruchami chování

Každé pondělí 16:40 – 17:40 hod. (kapacita plně naplněna)

LPPJ je terapie, při které se nejčastěji využívá následujících technik –  přímý fyzický kontakt s koněm (hlazení, objímání), krmení koně z ruky (tvrdým chlebem, ovocem, zeleninou), vodění koně na vodítku (v kryté jízdárně), jízda na koní – v sedle nebo s madly: nasedáním z rampy nebo ze země za asistence terapeuta nebo samostatně, hry, soutěže, testy (pomůcky, míče, kužely, plyšové hračky, kavalety),  čištění koně (v boxu, v ohrazeném prostoru – na jízdárně, před stájí apod.), kognitivní trénink (základní informace o koních – původ, chov, smysly, barvy, chování, využití, součásti koňské výstroje), práce s koněm ze země (metoda přirozené komunikace).

Zahájeno 17.9.2021, předpokládané ukončení koncem listopadu 2021

 

HIPOTERAPIE – pro pacienty s poruchami psychomotorického vývoje, po úrazech a s některými chronickými onemocněními

Každý pátek 17:00 – 18:00 hod. (kapacita plně naplněna)

Hipoterapie je terapie, při které klient jede na koni a přijímá pohybové impulzy, které mu kůň svým přirozeně trojrozměrným pohybem hřbetu nabízí – nejčastější technikou je jízda na koni s madly v kryté jízdárně s nasedáním z rampy za asistence terapeuta či samostatně.

Zahájeno 20.9.2021, předpokládané ukončení koncem listopadu 2021